BUSINESS STUDIES

Business Studies has grown and become a popular choice of pupils in the FET phase.
Some of the areas that Business Studies focuses on are as follows :

Knowledge and understanding of the environment within which business activity takes place;
The major groups and organizations within and outside of business;
Roles and purposes of business activity in both the public and private sectors;
How the main types of business and commercial institutions are organized, financed and operated.

CAREER OPPORTUNITIES

This subject prepares every learner to become a successful entrepreneur and business person. It looks at all aspects of business management. Business Studies provides a good foundation for learners who want to study further in any economic direction.

BESIGHEIDSTUDIES

Besigheidstudies het gegroei en ‘n baie gewilde keuse geword vir leerders in die VOO fase. Areas waarop Besigheidstudies fokus is as volg.  :

Om die omgewing waarin die besigheidsaktiwiteite plaasvind, te ken en verstaan;
Die hoof groepe en organisasies binne en buite die onderneming;
Rolle en doel van besigheidaktiwiteite in beide die private en publieke sektor;
Hoe die hoof tipes besighede en kommersiële instellings organiseer, finansier en bedryf word

LOOPBAAN GELEENTHEDE

Die vak berei elke leerder voor om ‘n suksesvolle entrepreneur en besigheidspersoon te word. Besigheidstudies bied ‘n goeie fondasie vir elke leerder wat in enige ekonomiese rigting wil studeer.