N. Vrolick

Hoerskool Uitenhage skoolkoor is gestig in 2018 onder die waaksame oog en bekwame hand van dirigent mnr N V Vrolick. Die koor is gestig nadat die mnr n leemte gesien het in die geleenthede wat ander leerders gebied word in terme van hul holistiese ontwikkeling by die skool. Die koor is begin met minder as twintig leerders en het binne twee jaar gegroei tot meer as vyftig lede vanuit verskillende kulturele agtergronde. Die genres waarop daar aanvanklik gefokus is, was kontemporere gospel maar mettertyd is daar op ander klassieke genres gefokus vanwee die diverse aard van die koor. Ons sing graag liedjies in Afrikaans, Engels en isiXhosa. Die fokus van die koor is om elke leerder wat wil die geleentheid te bied om hulle talente ten toon te stel. Die plan is om leerders so te ontwikkel dat hulle nie net in die koor sing nie, maar ook self van die liedere skryf of selfs dirigeer. Hoerskool Uitenhage skoolkoor wil onder die top skole in die distrik, provinsie en land wees