A. Janse Van Vuren

These days it is difficult to build a relationship with the Lord. There is a lot of sin in
the world and it is being seen as something normal. We want to teach our learners to
build a relationship with the Lord and to show them who He is through worshiping
and praying, bible study and even sharing testimonies with each other. We want to
show them the softness of the Lord Jesus, the love that He has for us and the peace
that He gives us as children of the living God.

In vandag se tyd is dit moeilik vir ons kinders om ʼn verhouding met die Here te vorm.
Die sondes van die wêreld is so baie dat dit as normal gesien word in vandag se tyd.
Ons wil ons leerders leer om ʼn verhouding te bou met die Here en om Hom te leer
ken deur lofprysing en aanbidding, bybelstudie of selfs getuienisse met mekaar te
deel. Ons wil hulle die sagtheid van die Here Jesus leer ken, die liefde wat Hy vir ons
het en selfs die vrede wat Hy vir ons gee as kinders van die lewende God.