WELCOME | WELKOM

ENGLISH

At the start of a new school year and a new decade I would like to extend a warm word of welcome to all our stakeholders, in particular those parents and learners that have the privilege of becoming part of this wonderful institution, UITENHAGE HIGH SCHOOL, for the very first time.

We remain steadfast in our commitment to providing high-quality education, despite the multitude of educational and social challenges facing us. The holistic education (academic, sport and culture) of our children remains our main objective, as we strive to constantly create new opportunities for them. The entrenchment of key values such as discipline, equality, respect, integrity and hard work still enjoy high priority at our school.

In recent times we adopted the slogan “I AM UITENHAGE HIGH”. Through this slogan we aim to inspire every single person or institution ever connected to our beloved school to commit themselves to deepening their association with Uitenhage High School. To this end, we continue to engage our former learners and educators in the activities of the school.

The current staff, governors and learners are all extremely proud to form part of the broader Uitenhage High family, as we at all times acknowledge the commitment and sacrifices of our esteemed predecessors. With the mantra of living for our children, we commit ourselves whole-heartedly to the relentless pursuit of excellence in our sacred profession.

PERSEVERANDO VINCIMUS!

M Williams
PRINCIPAL

AFRIKAANS

Ek wil graag hiermee alle belanghebbendes – in besonders daardie ouers en leerders wat die voorreg het om vir die heel eerste maal deel te vorm van hierdie wonderlike instansie, HOëRSKOOL UITENHAGE – hartlik welkom te heet aan die begin van hierdie nuwe jaar en nuwe dekade.

Terwyl ons konstant deur allerhande opvoedkundige en sosiale uitdagings in die gesig gestaar word, bly ons onwrikbaar in ons verbintenis tot die voorsiening van hoë-gehalte onderwys. Die holistiese opvoeding (akademies, sport en kultuur) van ons kinders bly ons hoofdoelwit, terwyl ons deurlopend nuwe geleenthede vir hulle skep. Die vestiging van waardes soos dissipline, gelykheid, respek, integriteit en harde werk geniet gewis hoë prioriteit by ons skool.

In meer onlangse tye het ons die slagspreuk “I AM UITENHAGE HIGH” ons eie gemaak. Hiermee beoog ons om elke enkele persoon of instansie wat ooit by ons geliefde skool betrokke was, te inspireer om hulself daartoe te verbind om hul vennootskap met Hoërskool Uitenhage te verstewig. In hierdie opsig hou ons daarmee vol om ons voormalige leerders en onderwysers by die aktiwiteite van die skool te betrek.

Die huidige personeel, beheerraadslede en leerders is almal ontsettend trots om deel te vorm van die breër Hoërskool Uitenhage-familie, terwyl ons deurlopend die toewyding en opofferinge van ons bekroonde voorgangers erken. Met die filosofie van vir ons kinders lewe, verbind ons onsself heelhartig aan die meëdoenlose  strewe na uitnemendheid in ons heilige professie.

PERSEVERANDO VINCIMUS!

M Williams
SKOOLHOOF