At the start of a new school year and a new decade I would like to extend a warm word of welcome to all our stakeholders, in particular those parents and learners that have the privilege of becoming part of this wonderful institution, UITENHAGE HIGH SCHOOL, for the very first time.

Terwyl ons konstant deur allerhande opvoedkundige en sosiale uitdagings in die gesig gestaar word, bly ons onwrikbaar in ons verbintenis tot die voorsiening van hoë-gehalte onderwys. Die holistiese opvoeding (akademies, sport en kultuur) van ons kinders bly ons hoofdoelwit, terwyl ons deurlopend nuwe geleenthede vir hulle skep. Die vestiging van waardes soos dissipline, gelykheid, respek, integriteit en harde werk geniet gewis hoë prioriteit by ons skool.